UGC : NET/SET परीक्षा (Regular & Weekend Batches)

  • बॅचेस:  परीक्षांसाठी नियमित बॅचेस
  • दररोज 2 तास व रविवारला 8 तास
  • कालावधी : 4 महिने

Leave a Reply

X