Officer Of The Week

UPSC यशवंत IAS स्वप्नील वानखडे कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत IAS संतोष सुखदेवे कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत IRS स्वच्छंद चव्हाण कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत IRS सुरबंधू ठाकूर कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत IRS सायली ढोले कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत IRS संजीव चेटुले कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत ACP सोमनाथ वाघचौरे कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

UPSC यशवंत Dy.SP श्रीकांत दिसले कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करताना

X