स्पर्धा परीक्षा (UPSC/MPSC) शिष्यवृत्ती अभियान 2020-2021

प्रवेश परीक्षा - ENTRANCE EXAM

MPSC, UPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या प्रतिकूल व साधारण आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी…

प्रवेश परीक्षेद्वारे एकूण 100 विद्यार्थ्यांची UPSC इंटिग्रेटेड कोर्स व २०० विद्यार्थ्यांची MPSC : राज्यसेवा इंटिग्रेटेड कोर्स या एक वर्षाच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्गासाठी निवड करण्यात येईल.

UPSC (CIVIL SERVICES) , MPSC (राज्य सेवा ), PSI-STI-ASO स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती

प्रवेश परीक्षा (SCHOLARSHIP ENTRANCE EXAM.)

300 विद्यार्थ्यांची UPSC, MPSC व PSI-STI-ASO (पूर्व + मुख्य परीक्षा + मुलाखत) : एक वर्षाच्या
(निवासी/अनिवासी) इंटिग्रेटेड बॅचसाठी निवड.
गुणानुक्रमे पहिल्या 150 विद्यार्थ्यांना 50% आणि अन्य 150 विद्यार्थ्यांना 25% शिष्यवृत्ती (FEE
सवलतीसह) @ पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, बुटीबोरी MIDC
(जि.नागपूर – निवासी) येथे 1 वर्षाचे मार्गदर्शन वर्ग

अ. क्र उपलब्ध कोर्सेस उपलब्ध जागा 50% शुल्क (FEES) सवलत 25% शुल्क (FEES) सवलत
1. UPSC : CIVIL SERVICES: INTEGRATED BATCH 100 50 50
2. MPSC : STATE SERVICES (राज्य सेवा ) INTEGRATED BATCH 100 50 50
3. PSI-STI-ASO INTEGRATED BATCH 100 50 50
एकूण 300 150 150

पात्रता12 वी पास व कोणत्याही शाखेच्या पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असलेले आणि पदवीधर.
अभ्यासक्रम : इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या State Board/NCERT पाठ्यपुस्तकांवर आधारित.
परीक्षेचे माध्यम स्वरूप : मराठी / इंग्रजी, UPSC व MPSC (पूर्व) परीक्षेप्रमाणे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (Objective MCQ’s).
प्रश्नसंख्या : 100  गुण : 200  वेळ : 2 तास (G.S. : 60 Que. + CSAT : 40 Que.)

नोंदणी (ऑनलाईन) : 15 फेब्रुवारी  2020  पासून | नोंदणी शुल्क : Rs. 200/-

प्रवेश परीक्षा केंद्र, नोंदणी, परीक्षा दिनांक
अ. क्र प्रवेश परीक्षा केंद्र नोंदणी अंतिम दिनांक प्रवेश परीक्षा दिनांक संपर्क
1. नागपूर 08/05/2020 09/05/2020 7447382623, 9021921602
2. गोंदिया 09/05/2020 10/05/2020 7447382623, 9021921602
3. चंद्रपूर 10/05/2020 11/05/2020 7447382623, 9021921602
4. बुटीबोरी (MIDC) 11/05/2020 12/05/2020 7447382623, 9021921602
5. बुलढाणा 14/05/2020 15/05/2020 7447382623, 9021921602
6. यवतमाळ 15/05/2020 16/05/2020 7447382623, 9021921602
7. अमरावती 16/05/2020 17/05/2020 7447382623, 9021921602
8. नाशिक 22/05/2020 23/05/2020 7447382623, 9021921602
9. औरंगाबाद 23/05/2020 24/05/2020 7447382623, 9021921602
10. लातूर 24/05/2020 25/05/2020 7447382623, 9021921602
11. सोलापूर 25/05/2020 26/05/2020 7447382623, 9021921602
12. कोल्हापूर 26/05/2020 27/05/2020 7447382623, 9021921602
12. पुणे 30/05/2020 31/05/2020 7447382623, 9021921602
13. नागपूर (Repeat) 30/05/2020 31/05/2020 7447382623, 9021921602
प्रवेश परीक्षा निकाल, मुलाखत व प्रवेश
अ. क्र विभाग निकाल मुलाखत व प्रवेश वेळ संपर्क
1. नागपूर विभाग : [नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, बुटीबोरी (MIDC)] 01 जून 2020 03 ते 09 जून 2020 सकाळी 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. पर्यंत 9096017704, 9021921602, 9370229878
2. अमरावती विभाग : [बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती] 18 मे 2020 03 ते 09 जून 2020 सकाळी 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. पर्यंत 9403361792, 8485847545
3. नाशिक विभाग 24 मे 2020 03 ते 09 जून 2020 सकाळी 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. पर्यंत 9923201501, 9657512351
4. औरंगाबाद विभाग : [औरंगाबाद, लातूर ] 26 मे 2020 03 ते 09 जून 2020 सकाळी 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. पर्यंत 9403361792
5. पुणे विभाग : [सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे ] 01 जून 2020 03 ते 09 जून 2020 सकाळी 10.00 ते दुपारी 02.00 वा. पर्यंत 9766474826 9307088946

How to Apply Online

खालील बटनवर क्लिक करा.

NOTE :  All batches will be start from 15/06/2020 @ AAKAR FOUNDATION PUNE, NAGPUR, AMRAVATI, AURANGABAD, NASHIK, BUTIBORI MIDC (Residential)

For More Details, Contacts: 9403361792, 9096017704, 9370229878, 9021921602, 8087119879, 9766474826, 9307088946

X