Vision & Mission

Our Vision

  • शिक्षणातून चिंतनशील व सुजाण समाज निर्माण करणे.
  • ग्रामीण महाराष्ट्रातील तरुणांतील नैराश्य दूर करून त्यांना सर्वांगीण विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे.
  • तरुणांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे.
  • समाजातील सर्व घटकांना गोरगरीब, वंचित-उपेक्षित, अपंगांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मार्गदर्शनाची रचनात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.

Our Mission

  • भारतीय प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्रातील तरुणांचे प्रमाण वाढवणे.
  • महाराष्ट्र प्रशासनात विदर्भातील व ग्रामीण तरुणांचे प्रमाण वाढविणे.
  • सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य निर्मिती करणे.
  • गाव तिथे अभ्यासिकाप्रकल्पातून समाजात वाचनसंस्कृती व अभ्याससंस्कृती रुजविणे.
  • स्पर्धा परीक्षांना पोषक वातावरण तयार करून स्पर्धा परीक्षा अभ्यास संस्कृती रुजवणे.

X