Course Category: MPSC

Showing 1-9 of 12 results
Free

UPSC फाउंडेशन कोर्स

12 वी उत्तीर्ण व पदवीला असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी. बॅचेस : मे, जुन, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी पासून दररोज 2 तास कालावधी : 6/7 महिने (Regular & Weekend) Medium : English + Marathi
1
Free

IAS FOUNDATION 3 YEARS COURSE

Prepare for UPSC after 10th & 12th & During Graduation कालावधी: 3 वर्षे ग्रॅज्युएशन सोबत UPSC ची संपूर्ण तयारी Medium : English + Marathi
0
₹93.00

MPSC : राज्य सेवा इंटिग्रेटेड बॅच

पूर्व+मुख्य+मुलाखत : एकत्रित संपूर्ण मार्गदर्शन बॅचेस : मे, जून , जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, डिसेंबर, जानेवारी मध्ये नवीन बॅचेस कालावधी : 10 महिने माध्यमः मराठी व इंग्रजी
0
₹51.00

PSI / STI / ASO / Sub. Inspector (State Excise) इंटिग्रेटेड बँच

(पूर्व-मुख्य-शारीरिक चाचणी PSI करिता एकत्रित परिपूर्ण तयारी) बँचः नियमित दररोज 2 तास (Physical coach कडून PSI करिता Special Training)
0
₹89.00

MPSC राज्यसेवा (पूर्व) आणि PSI / STI / ASO / Sub. Inspector (State Excise)

पूर्व परीक्षा – FAST-TRACK BATCH बॅचेस : आयोगाच्या जाहिरातीनंतर लगेच सुरू. दररोज 2.30 तास & TEST SERIES
0
₹43.00

MPSC राज्यसेवा (मुख्य) आणि PSI / STI / ASO / Sub. Inspector (State Excise)

मुख्य परीक्षा स्पेशल बॅचेस : एकत्रित संपूर्ण तयारी बॅचेस : पूर्व परीक्षेनंतर लगेच सुरू दररोज 2.30 तास & MAINS TEST SERIES
0
₹65.00

BANK: PO /Clerical (IBPS/ RBI/SBI/SSC/Railway/ All Central Exam)

I.B.P.S. / RBI / SBI / RRB /SSC / Railway /ALL Central Exam बॅचेस : नियमित कालावधी : साडेतीन महिने दररोज अडीच  तास Morning/Evening – Regular Batches
0
₹65.00

SSC Integrated Batch

SSC बॅचेस : नियमित कालावधी : साडेतीन महिने दररोज अडीच  तास Morning/Evening – Regular Batches
0
₹25.00

शिक्षणाधिकारी, सरळ सेवा भरती (वर्ग I & II), DIET अधिव्याख्याता व महिला व बाल विकास अधिकारी परीक्षा (CDPO)

बॅचेस : MPSC आयोगाच्या जाहिरातीनंतर लगेच सुरू. दररोज 2 तास व रविवारला weekend बैच 7 तास परीक्षामिमुख संपूर्ण तयारी & TEST SERIES
0