60% शिष्यवृत्तीसह (FEES सवलतीसह) @ पुणे नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक येथे 1 वर्षाचे UPSC, MPSC मार्गदर्शन वर्ग : शिष्यवृत्ती प्रवेश परीक्षा (Scholarship Entrance Exam.)

प्रत्येक विभागातून 300 विद्यार्थ्यांची UPSC व MPSC (पूर्व +मुख्य परीक्षा +मुलाखत) : एक वर्षाच्या मार्गदर्शन कोर्ससाठी निवड.

पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना 60% शिष्यवृत्ती आणि 200 विद्यार्थ्यांना 40% शिष्यवृत्ती

नोंदणी सुरू : दि. ०५ मार्च २०२० पासून Online Registration :

www.aakarfoundation.org/scholarship

पात्रता : 12 वी पास, पदवीला असलेले व पदवीधर.

Contact :
7447382623,
9021921602,
9403361792

नागपूर विभाग (मुख्य कार्यालय)
युनियन बँकेच्या वर, केशव द्वार समोर, रेशीमबाग मैदानाजवळ
नागपूर – 440024
(O712) 2750501, +91 99232 01501

पुणे विभाग मुख्य कार्यालय
242/11, पहिला माळा, ‘नंदादीप 1’, रसिक लॉजच्या समोर, पंचवटी गौरव हॉटेलच्या मागे, भांडारकर रोड, शिवाजी नगर, डेक्कन, पुणे – 411004
+91 9403361792